Op de hellingen van de Vesuvius


De pers over over "Op de hellingen van de Vesuvius":

‘Wellicht geïnspireerd door Leopardi’s poëzie schrijft Reisel in dit stuk een taal die zo gevoelig en beeldend is, dat Vesuvius zich als een meeslepend kunstwerk laat lezen.’ 
 

 
 "Proskenion speelt met vuur" 
  
Toneelgroep Proskenion speelde in 1999 dit zeer apart stuk van de Amsterdamse dramaturge Wanda Reisel. 
 
"Op de hellingen van de Vesuvius" gaat over Giacomo Leopardi, filosoof en wellicht de grootste Italiaanse dichter uit de 19de eeuw. Een grote geest die gevangen zit in een ziek en gebrekkig lichaam, gevangen ook in de onmacht om de grote gevoelens van zijn gedichten zelf te beleven. Hij heeft zich met zijn zus Paolina en zijn hartsvriend Antonio teruggetrokken in een huis op de hellingen van de Vesuvius. Hij hoopt dat een verblijf buiten de stad enige verbetering zal brengen in zijn hopeloze gezondheidstoestand.
Dat pakt anders uit.

Wanneer een bewonderaarster zich aandient, wordt Giacomo wederom geconfronteerd met zijn onvermogen om een relatie met een vrouw aan te gaan. Vanaf dat moment gaat het snel bergafwaarts met de dichter. De spanningen en tegenspraken tussen fantasie en werkelijkheid, tussen woorden en emoties, worden zichtbaar in de gespletenheid van de personages. Tijd noch ruimte, familie, vriendschap, hartstocht, niets geeft houvast in dit stuk. Onder de harde korst van de vulkaan de Vesuvius dreigt het gloeiende vuur. Is dit vuur de dood of is dit het echte leven?

Soms lijkt Nietzsche wel aan het woord in zijn vernietigende kritiek op de romantiek en het burgerlijke optimisme van zijn tijd. De brokken waarheid en twijfel vliegen je om de oren. De levensangst wordt in beeld gebracht, maar ook de levenswil, ondanks alles.

Zodat Giacomo uiteindelijk uitroept:
Vooruit Vesuvius,
op naar snaaihete lavastromen
geknoopt aan echt verdriet,
laat ze komen die woorden,
woorden rood en schreeuwend van pijn
en van al die dingen veel!

Ongewoon theater. Een stuk met de vrijheid van een gedicht. Een uitdaging voor spelers en publiek. Spelen met vuur.
 

Website by JetNet - © Wanda Reisel 2012